Món mới

Snack cá Thái/ Thai Fish Snack: Gói 200 gram

Snack cá Thái/ Thai Fish Snack: Gói 200 gram

Giá: 176,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 158,000 VNĐ
Snack cá Thái/ Thai Fish Snack: Gói 500 gram

Snack cá Thái/ Thai Fish Snack: Gói 500 gram

Giá: 400,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 350,000 VNĐ
Mực nướng Hàn Quốc (Gói 5 con) / Korean Grilled Squid (5 squids)

Mực nướng Hàn Quốc (Gói 5 con) / Korean Grilled Squid (5 squids)

Giá: 275,000 VNĐ
Giá khuyến mãi: 225,000 VNĐ